Softscan Håll din data säker

Dataförvaring

Idag har många mycket data sparat på datorer både i hemmet och på jobbet. Ofta består det av allt från familjebilder och videos till arbetsrelaterad information och bankuppgifter. Mycket av det du har sparat i datorn är viktigt för dig och kan till och med vara känslig information som andra inte bör ta del av och som heller inte får gå förlorad.

Olika typer av dataförvaring

Serverhall och man

Det finns olika typer av dataförvaring som kan passa dig och den information du vill spara. Vissa passar bättre till vissa saker. Till exempel passar kanske inte molntjänster till bankinformation eller annan känslig information medan det är perfekt för andra dokument och bilder.

Säker dataförvaring kan även bestå av externa hårddiskar. Med externa hårddiskar kan du smidigt föra över mycket information och även fysiskt förvara hårddiskarna på säkra platser. Hårddiskar finns i många olika former, det finns garanterat någonting som passar just dig. Små smidiga hårdiskar med minne upp till några terabyte till stora serverutrymmen där du kan hyra in dig på så mycket utrymme du, eller ditt företag, någonsin kan tänkas behöva.

En blandning av dessa två former av dataförvaring är självklar också möjlig. Det kan vara väldigt bra att ha mindre filer som behöver finnas med överallt på molntjänster eftersom de då finns tillgängliga från alla dina enheter. Det gör även att du kan dela data med andra på ett mycket smidigt sätt. Stora otympliga filer och väldigt viktiga data kan sedan sparas på servrar eller hårddiskar som är säkrare och har utrymmen som är anpassade för att förvara dessa. Det krävs till exempel kylning av stora servrar, vilket kan vara svårt att klara själv. De mindre hårddiskarna för privatbruk kräver dock inget sådant.

Smart backupp

Ofta används de olika typerna av dataförvaring till backupp av viktiga saker. Det gäller både företag och privatpersoner. Det smidigaste sättet du kan göra detta på som privatperson är med hjälp av molntjänster. Med dessa kan du kontinuerligt och automatiskt spara den information du vill och sedan komma åt den på till exempel mobilen eller andra datorer än din egen.