Softscan Håll din data säker

Glöm inte ett telefonsystem

I en allt mer digital värld så väljer företagen att kommunicera allt mer med sina kunder genom dator och på ett indirekt vis. Mejl, sociala medier och chattar tar över kundtjänstens arbetsområden och i det glöms en direkt kanal bort, telefonen. Att kunna höra toner i någons röst, att kunna göra sig förstådd och ställa frågor mer löpande är bara några av de fördelar som man har med telefonen.

När sociala medier kom så var det helt klart viktigt att man skulle finnas där och fånga upp kunder. Idag har det däremot blivit ett heltidsjobb och de flesta på marknadsavdelningen på företaget måste vara insatt i det massiva arbetet som kommer med kommunikationen på medierna. Spridningen ser helt annorlunda ut i jämförelse i en mer intim miljö som exempelvis ett telefonsamtal. Därför händer det ofta att den som har hand om sociala medierna sedan får jobba med det på heltid. Det glöms då lätt bort att vissa kunder inte vill mejla, de vill ha svar direkt, de vill tala med ditt företag. En återuppringningkan vara något som helt enkelt räddar din kund.

Telefonen som vapen

Från att ha en kundtjänst som talar med sina kunder direkt i telefonen till att mejla, chatta och bevaka kunden istället. Inte många kunder känner sig i centrum när telefonköer tar deras tid. Om ingen svarar så är det även enkelt att vilja säga upp sitt medlemskap. Telefonerna har istället fått en ny funktion i form av telefonförsäljning. Det är långt ifrån en kundtjänst och finns bara till för att fånga upp nya kunder. Ibland även mot sin vilja, något som skapat en telefonrädsla hos kunderna.

– Vi upptäckte plötsligt att vår telefon inte längre fungerade. När jag fick kontakt med vårt telefonbolag uppgav man att abonnemanget porterats till Telespar, berättar han.

Då hade det gått ungefär en månad sedan han sagt ja till att få information från Telespar. Men eftersom inget hände hade han inte ägnat det hela en tanke.(läs hela artikeln här)

Det är bara ett av många exempel på oseriösa telefonförsäljare och i det här faller så gick de vidare med till konsumentverket, något som många gjorde under den här perioden.